Pronájmy v Dělnickém domě

krátkodobé pronájmy místností a sálů

celodenní a delší pronájmy v Dělnickém domě (plesy, diskotéky apod.)

bary

objednávkový formulář


Krátkodobé pronájmy místností a sálů

MÍSTNOST CENA vč. DPH

Hlavní sál S1 (300 m2)

 

– prodejní akce

6.655 Kč

– divadelní představení, konference, koncerty, ...
    Cena obsahuje nachystání prostor, úklid, spotřebu energií, jevištního technika

9.583 Kč

– cena za hlavní sál s balkonem

10.541 Kč

Hala I (200 m2)

399 Kč / hod.

– prodejní akce

665 Kč / hod.

Šatna – vstupní hala
– pultový prodej

399 Kč / hod.

Sál S2 (150 m2)

466 Kč / hod.

– prodejní akce

665 Kč / hod.


Podnájem prostor na plesy, taneční zábavy, diskotéky apod.

VARIANTA 1 CENA vč. DPH

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, přísálí, hala I, sál S2, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

21.296 Kč / den

VARIANTA 2

 

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, přísálí, hala I, sál S2, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

2. poschodí – hala II, balkon, dámské a pánské WC

26.620 Kč / den

Plánky: dvě varianty plesových uspořádání a divadelní či koncertní uspořádání

 


Bar a výdejní okénko

V případě, že pořadatel akce nevyužije možnosti zajištění občerstvení stálého provozovatele barů v Dělnickém domě, má možnost zajistit si občerstvení od jiného dodavatele.

Pro tento účel si může pronajmout:

MÍSTNOST CENA vč. DPH
červený bar (22 m2)
– přístupný přímo z hlavního sálu
2.662 Kč / den
výdejní okénko (12 m2)
– přístupné z haly I
1.815 Kč / den

Červený bar i výdejní okénko jsou bez vybavení.

Před každým podnájmem prostor a služeb bude sepsána smlouva o podnájmu prostor a služeb obsahující veškeré náležitosti.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. února 2022


Objednávkový formulář


aktualizováno: 25. 2. 2022