Pronájmy v Dělnickém domě

krátkodobé pronájmy místností a sálů

celodenní a delší pronájmy v Dělnickém domě (plesy, diskotéky apod.)

bary

objednávkový formulář


Krátkodobé pronájmy místností a sálů

MÍSTNOST CENA vč. DPH

Hlavní sál S1 (300 m2)

 

– prodejní akce

6.050 Kč

– divadelní představení, konference, koncerty, ...
    Cena obsahuje nachystání prostor, úklid, spotřebu energií, jevištního technika

8.712 Kč

– cena za hlavní sál s balkonem

9.583 Kč

Hala I (200 m2)

363 Kč / hod.

– prodejní akce

605 Kč / hod.

Šatna – vstupní hala
– pultový prodej

363 Kč / hod.

Sál S2 (150 m2)

424 Kč / hod.

– prodejní akce

605 Kč / hod.


Podnájem prostor na plesy, taneční zábavy, diskotéky apod.

VARIANTA 1 CENA vč. DPH

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, přísálí, hala I, sál S2, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

19.360 Kč / den

VARIANTA 2

 

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, přísálí, hala I, sál S2, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

2. poschodí – hala II, balkon, dámské a pánské WC

24.200 Kč / den


Bar a výdejní okénko

V případě, že pořadatel akce nevyužije možnosti zajištění občerstvení stálého provozovatele barů v Dělnickém domě, má možnost zajistit si občerstvení od jiného dodavatele.

Pro tento účel si může pronajmout:

MÍSTNOST CENA vč. DPH
červený bar (22 m2)
– přístupný přímo z hlavního sálu
2.420 Kč / den
výdejní okénko (12 m2)
– přístupné z haly I
605 Kč / den

Červený bar i výdejní okénko jsou bez vybavení.

Před každým podnájmem prostor a služeb bude sepsána smlouva o podnájmu prostor a služeb obsahující veškeré náležitosti.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021


Objednávkový formulář


aktualizováno: 10. 8. 2021