Stánkový prodej na akcích KSMB – přihláška

Červeně jsou označené poviné položky

Přihláška pro prodejce

AKCE
SLUŽBY
všechny ceny jsou bez DPH 21 %
Stánkový prodejce prohlašuje, že na elektrické zařízení – instalaci má vystavenu platnou zprávu o revizi elektrického zařízení a elektrické instalace se závěrem, že elektrické zařízení či instalace je z hlediska bezpečnosti schopna provozu a odpovídá platným českým technickým normám a na vyžádání tuto zprávu předloží ke kontrole.
INFORMACE O PRODEJCI
(podrobně – uvést plný rozsah zboží)
Celá adresa – ulice, číslo a město
FOTOGRAFIE
NEZBYTNÉ SOUHLASY
Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů,a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem stánkového prodeje . Kulturní středisko města Blanska (KSMB) prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně k výše uvedenému účelu a pro komunikaci mezi KSMB a registrovanou osobou a nebudou poskytovány jiným subjektům.


Bez námi potvrzené přihlášky nebudou stánky na akci umístěné, případně hrozí postih od městské policie za neoprávněný zábor veřejného prostranství.


aktualizováno: 26. 9. 2023