Galerie města Blanska

výstava Zdeňka Táborského v Galerii města Blanska

Galerie města Blanska je regionální galerií, prezentující současné umění ve dvou výstavních prostorách. Celoroční dramaturgie není vymezena tematicky, ale sleduje průřez médii a generací, umělkyně a umělce spjaté s regionem i etablované na umělecké scéně.

Kromě pravidelných dvojic výstav galerie pořádá komentované prohlídky, tvořivé workshopy pro děti i dospělé, přednášky, projekce, diskuze, procházky nebo performance. V rámci otevírací doby je k dispozici dětský koutek s originálními sochařskými prvky od umělkyně Andrey Kaňkovské a umělce Kryštofa Kučery a dětskými knížkami malých vydavatelství.

Galerie města Blanska je součástí Kulturního střediska města Blanska.

Program galerie se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Sledujte ji na facebooku a instagramu.


aktualizováno: 23. 6. 2021