Přihláška na KREATIV BLANSKO

Veletrh tvoření pro děti a dospělé se uskuteční 24. 3. 2024.

Červeně jsou označené poviné položky

INFORMACE O PRODEJCI
Celá adresa - ulice, číslo a město
Uveďte co nejúplnější popis a výčet prodávaných produktů.
Ty, které nebudou uvedeny v přihlášce, nebude možné prodávat.
ZAŘAZENÍ Označte, zda jste jen prodejce, dílnička nebo obojí.
SLUŽBY
ceny jsou bez DPH
FOTOGRAFIE
Můžete vybrat až 5 fotografií.
Můžete vybrat až 5 fotografií.
NEZBYTNÉ SOUHLASY
Souhlasíte se zpracováním osobních údajů k propagaci dílničky.
Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely konání akce KREATIV. Kulturní středisko města Blanska (KSMB) prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně k výše uvedenému účelu a pro komunikaci mezi KSMB a registrovanou osobou a nebudou poskytovány jiným subjektům.


aktualizováno: 6. 12. 2023