Stoly, lavice, koše

PŘEDMĚT

CENA vč. DPH

Stoly dřevěné (80 × 80 cm)

30 Kč / den / kus

Lavice

20 Kč / den / kus

Stojany na odpadkové pytle

20 Kč / den / kus


Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie.

Pro zřizovatele, tj. město Blansko, jsou veškeré podnájmy bezplatné. V případě půjčovného hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie. Smlouvy o podnájmu a Zápůjční listy nejsou v případě zřizovatele v písemné formě vyžadovány.

Při ztrátě nebo úplném zničení zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za pořízení nového inventáře.

Při poškození zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za opravu inventáře.

Při každém zapůjčení bude sepsán Zápůjční list.


aktualizováno: 29. 6. 2021