Párty stany a nůžkové stany

VELKÉ STANY

CENA vč. DPH

Stan 10 × 5 m

13.975 Kč / den

Stan 10 × 10 m

18.636 Kč / den

Stan 10 × 15 m

23.292 Kč / den

Stan 10 × 20 m

29.282 Kč / den

Stan 10 × 25 m

33.275 Kč / den

Stan 10 × 30 m

37.267 Kč / den

Za každý další započatý den 1.100 Kč
MALÉ STANY  
Stan nůžkový 6 × 3 m 1.100 Kč / den
Stan nůžkový 3 × 3 m 900 Kč / den
Za  každý další započatý den 600 Kč
PŘEPRAVA MATERIÁLU – stan, pódium  
Po Blansku od skladu KSMB a zpět 600 Kč
Po Blansku – stan 10 × 30 m 1.100 Kč
Mimo Blansko do 20 km od skladu KSMB a zpět 1.200 Kč

Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie.

Pro zřizovatele, tj. město Blansko, jsou veškeré podnájmy bezplatné. V případě půjčovného hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie. Smlouvy o podnájmu a Zápůjční listy nejsou v případě zřizovatele v písemné formě vyžadovány.

Při ztrátě nebo úplném zničení zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za pořízení nového inventáře.

Při poškození zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za opravu inventáře.

Při každém zapůjčení bude sepsán Zápůjční list.


aktualizováno: 9. 2. 2022