Párty stany a nůžkové stany

VELKÉ STANY

CENA vč. DPH

Stan 10 × 5 m

12.705 Kč / den

Stan 10 × 10 m

16.940 Kč / den

Stan 10 × 15 m

 21.175 Kč / den

Stan 10 × 20 m

26.620 Kč / den

Stan 10 × 25 m

30.250 Kč / den

Stan 10 × 30 m

33.880 Kč / den

Za každý další započatý den 1.000 Kč
MALÉ STANY  
Stan nůžkový 6 × 3 m 1.000 Kč / den
Stan nůžkový 3 × 3 m 800 Kč / den
Za  každý další započatý den 500 Kč
PŘEPRAVA MATERIÁLU – stan, pódium  
Po Blansku od skladu KSMB a zpět 500 Kč
Po Blansku – stan 10 × 30 m 1.000 Kč
Mimo Blansko do 20 km od skladu KSMB a zpět 1.000 Kč

Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie.

Pro zřizovatele, tj. město Blansko, jsou veškeré podnájmy bezplatné. V případě půjčovného hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie. Smlouvy o podnájmu a Zápůjční listy nejsou v případě zřizovatele v písemné formě vyžadovány.

Při ztrátě nebo úplném zničení zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za pořízení nového inventáře.

Při poškození zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za opravu inventáře.

Při každém zapůjčení bude sepsán Zápůjční list.


aktualizováno: 29. 6. 2021