Ceníky za půjčení inventáře

PŘEDMĚT

MNOŽSTVÍ

CENA vč. DPH

Plynový ohřívač

k dispozici 7 ks

800 Kč / den / ks

Plynová bomba

k dispozici 7 ks

350 Kč / den / ks

– za každý další den

 

500 Kč

Přeprava materiálu (stan, pódium)

   

– po Blansku od skladu KSMB a zpět

  500 Kč

– mimo Blansko do 20 km od skladu KSMB a zpět

  1.000 Kč

Farmářský stánek

k dispozici 16 ks

200 Kč / den / kus

– doprava a montáž

  300 Kč

Zábrany

k dispozici 10 ks

100 Kč / den / kus

Stoly dřevěné 80 × 80 cm

k dispozici 30 ks

30 Kč / den / kus

Lavice

k dispozici 30 ks

20 Kč / den / kus

Kotlíky komplet

k dispozici 15 ks

350 Kč / den / kus

Cateringový stůl

k dispozici 10 ks

200 Kč / den / kus

Přeprava materiálu
(zábrany, stoly, lavice)

 

500 Kč

Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie.

Pro zřizovatele, tj. město Blansko, jsou veškeré podnájmy bezplatné. V případě půjčovného hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie. Smlouvy o podnájmu a Zápůjční listy nejsou v případě zřizovatele v písemné formě vyžadovány.

Při ztrátě nebo úplném zničení zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za pořízení nového inventáře.

Při poškození zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za opravu inventáře.

Při každém zapůjčení bude sepsán Zápůjční list.


aktualizováno: 29. 6. 2021