Ceníky za půjčení inventáře

PŘEDMĚT

MNOŽSTVÍ

CENA vč. DPH

Plynový ohřívač

k dispozici 7 ks

900 Kč / den / ks

Plynová bomba

k dispozici 7 ks

400 Kč / den / ks

– za každý další den

 

600 Kč

Přeprava materiálu (stan, pódium)

   

– po Blansku od skladu KSMB a zpět

  600 Kč

– mimo Blansko do 20 km od skladu KSMB a zpět

  1.200 Kč

Farmářský stánek (včetně dopravy a montáže/demontáže)

k dispozici 16 ks

450 Kč / den / kus

Zábrany

k dispozici 10 ks

200 Kč / den / kus

Stoly dřevěné 80 × 80 cm

k dispozici 30 ks

50 Kč / den / kus

Lavice

k dispozici 30 ks

50 Kč / den / kus

Kotlíky komplet

k dispozici 15 ks

1.000 Kč / den / kus

Stojany na odpadové pytle

 

30 Kč / den / kus

Cateringový stůl

k dispozici 10 ks

300 Kč / den / kus

Přeprava materiálu
(zábrany, stoly, lavice)

 

600 Kč

Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie.

Pro zřizovatele, tj. město Blansko, jsou veškeré podnájmy bezplatné. V případě půjčovného hradí pouze náklady na dopravu, montáž a demontáž a spotřebu elektrické energie. Smlouvy o podnájmu a Zápůjční listy nejsou v případě zřizovatele v písemné formě vyžadovány.

Při ztrátě nebo úplném zničení zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za pořízení nového inventáře.

Při poškození zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za opravu inventáře.

Při každém zapůjčení bude sepsán Zápůjční list.


aktualizováno: 13. 5. 2022