NOVINKY Z KULTURNÍHO STŘEDISKA

Někdo to rád horké; ohlédnutí za Gulášobraním 2021

Vydáno: 3. 8. 2021 / upraveno: 16. 8. 2021

Sdílej:

Protože lidská paměť je děravá, úvodem trochu nedávné historie: za času dlouho nejasných podmínek pro konání akcí spojených s konzumací padlo definitivní rozhodnutí o realizaci teprve několik týdnů před tradičním termínem. Odtud rekrutoval formát letošní nestandardní verze Gulášobraní. Na něj reagovala značná část oslovených týmů odřeknutím účasti a tak vznikl plán komornějšího setkání kulinářských seskupení nad kotlíky neomezovanými žádným předpisem co se vstupních ingrediencí týče.

Kulturní středisko zajistilo kompletní vybavení stanovišť, zdroje, přílohy a vymínilo si jedinou podmínku: k degustaci ve 14h. je třeba připravit alespoň 18l pokrmu, který lze nazvat gulášem.

Na moderované akci hrály hned dvě kapely v několika vstupech, reportovalo se o průběhu vaření, probíhal program pro děti (BeeFree); vedle ochutnávky bylo možno se nasytit slanými i sladkými produkty u několika stánků, většina svůj sortiment nabízela i v samotném závěru akce, na čepu bylo mj. 6 druhů piv (v ceně od 35,-Kč/0,5l).

O platných aktuálních pravidlech pro vstup byli účastníci informování předem i na místě, ve spolupráci s ČČK bylo umožněno zdarma testování potřebným, zámecký park byl viditelně ohraničen s jasně určeným vstupem vybaveným dalšími informacemi a samozřejmě stojany a dezinfekcí. Aby se diskomfort volného pohybu účastníků v areálu omezil na minimum, většina využila možnosti označení páskou na zápěstí.

Gulášobraní verze 2021 se přes mnohá úskalí setkalo s pochopením u aktivních aktérů všech pěti týmu a vstřícností většiny diváků, posluchačů a degustátorů. Přálo mu počasí a nepřálo pár skutečných a několik fiktivních „účastníků“ šířících zejména na sociálních sítích nepodložené domněnky a místy rovnou lži. Závěrem aspoň ty nejkřiklavější lakonicky uvádíme na pravou míru:

• U vstupu do areálu byla dvě stanoviště – návštěvníci vyhovující státem (rozhodně ne kulturním střediskem!) předepsaným restrikcím mohli rovnou předložit požadované k nahlédnutí pořadatelské službě, případně si poté nechat olemovat ruku páskou; – návštěvníci bez TNO měli možnost testu zdarma ve stanu ČČK. Mrzí-li někoho, že nebyl dostatečně hygienicky perlustrován, může příště na sebe pořadatele výrazněji upozornit; dostane se mu pozornosti. Chlubí-li se někdo, že se na akci „dostal“, možná tím ohrozil dalších šest stovek účastníků.

• Prodej ochutnávkového setu za cenu 100,-Kč byl pochopitelně početně limitován. Že se přesto na některé nedostalo u každého stanoviště nás mrzí; s možným vysvětlením přišli až naši pozorní kolegové ze spřátelených institucí nestižení tolik nadměrnou naivitou: někteří účastníci zvládli z jednoho, maximálně dvou setů a dvou, maximáně tří kotlíků odstravovat i vícečlennou rodinu… Tomuto v dalších ročnících zamezíme, a všem, kteří se cítili být nedostatečně saturováni ve svých kulturních, společenských a gastronomických potřebách nabízíme vrácení obnosu 100,-Kč na základě vlastními slovy zformulovaného Čestného prohlášení dle zákona Ex 20,2-17 (jinak také Desatero), paragrafu 7 a 8 (jinak také Přikázání) po předchozí dohodě o termínu vratky.

Děkujeme všem, kteří se svým naladěním a jistě i trochou shovívavosti na akci podíleli, ať už ostatním navařili, zahráli, obsluhovali je anebo třeba jen chtěli v sobotu uprostřed prázdnin užít společný prostor a společný čas.

Vít Šujan, ředitel kulturního střediska