NOVINKY Z KULTURNÍHO STŘEDISKA

Špatně zalité kávy, mnoho kyselé šťávy...

Vydáno: 15. 6. 2022

Po krátkém období klidu se stalo opět, zřejmě do podzimu, módou sezóny zasvěceně komentovat kulturní dění v našem městě. Nic proti odlišným názorům, klidně i ostře nebo nekompromisně formulovaným; (osobní útoky a vulgarismy ze stoky asociálních sítí vyjímáme, proto bude dál řeč jen o několika tištěných autorizovaných polemikách na stránkách Monitoru). Bohužel se ale i tady a se zvětšující kadencí množí nepřesnosti rostoucí místy do tu více, tu víceméně komických nesmyslů. Rádi bychom uvedli na pravou míru aspoň některé z nich.

Kulturní středisko je příspěvkovou organizací města; o většině kulturních aspektů svojí činnosti rozhoduje do značné míry autonomně, o mnohých, většinou se společenským přesahem, po dohodě s vedením města, některé dostává zadáním jako úkol. Nebudeme podceňovat představivost blanenských spoluobčanů, a proto ani zbytečně rozpitvávat, že jeho fungování jako instituce pochopitelně nemá jen rozměr kulturní a společenský, ale také ekonomický atd. atp. Některé námitky k věcem konaným, nebo naopak nekonaným, anebo vykonaným jinak, než si namítající představoval, pak ale připomínají výtku fotbalovému brankáři, proč nepatří mezi nejlepší střelce.

Některé rady vzkazované přes tištěná média autoři sami degradují na knížecí očividnou mimoběžností s realitou (ukázkově: dělení kulturních kategorií podle věku), jejich údajnou váhu posvěcují tím, že si to myslí, svá tvrzení opírají o špatně čtená, nebo rovnou dezinterpretovaná data, často zřejmě z druhé ruky. Některé příspěvky se pak už ani při nejlepší vůli nedají chápat jako prosté omyly; nezbývá se než ptát: cui bono?

Výzvy ke spolupráci, jednání, participaci jsme nejširší veřejnosti adresovali v minulosti několikrát, činíme tak opět. Netváříme se, že všechno děláme dobře, nemyslíme si, že všechno víme nejlíp; snažíme se, aby naše počiny něco lidem v Blansku přinášely, abychom přispěli k znovuvybudování kulturního povědomí a tradice. Kulturní středisko se netěšilo v minulých letech příliš dobré pověsti a důvěře veřejnosti, minimálně některá klišé ale dál přežívají nezaslouženě.

Není pravda, že v Blansku trvá kulturně neutěšená situace, vysoké množství námitek k pořádaným akcím, stále jen neinvenční kopírování z předešlých let atp. ad inf. Nepřeme se tu s autory podobných výroků o vágní definice pojmů, pokud mají v ruce jakýkoli průzkum, případně jiná data, ať se o ně s námi podělí anebo je zveřejní. Skutečností ale je, že jsme už loňský rok, (který reálně začínal v půli května), více než ztrojnásobili počet akcí, nastartovali osm tematicky i druhově různorodých cyklů, propojili ke spolupráci několik místních organizací, k jejich činnosti vytvořili novou komunikační a plánovací platformu, kterou navíc ještě sami administrujeme, jednali o možnostech expandovat do exteriérů i interiérů města, které by mohly mít ekonomicky udržitelný kulturní potenciál, spolupodíleli se na vzniku nové městské akce a všechny stávající vždy tou největší měrou neseme dramaturgicky, organizačně, finančně ...

Není pravda, že kulturní středisko nedělá komerčně úspěšné projekty, (ale ani, že má peněz dost a je jeho povinností poskytovat servis bezpodmínečně komukoli a kdykoli si o něj požádá; navíc jsme příspěvková organizace zřízená k uspokojení kulturních potřeb pořádající výraznou část svého programu v režimu volného vstupu a tak pouze s nákladovou položkou, proto je nemožné en bloc generovat zisk a nesmyslné podobnou ekonomiku požadovat.) Dokud stále ještě zažitá zkratka KSMB značí Kulturní středisko města Blanska, a ne komerční spolek, nebo dokonce komunální službu, bude platit i výš popsaná nerovnice.

Není pravda, že je nás moc (umírněnější verze říkává – dost) a děláme málo (rozuměj: neděláme nic…); mnozí pracují mnoho hodin nad běžný rámec, často i mimo svojí pozici nebo náplň a nezřídka několik týdnů v řadě včetně víkendů...

Není pravda, že nejsme dostatečně pružní; ještě nedávno žitá doba naopak odkryla i naše další netušené možnosti flexibility…

Není pravda, že když to jinde jde, (obvykle se tím jinde myslí Boskovice, ale dosadit si můžeme město ad lib.), v Blansku se jedná o neschopnost anebo šlendrián; chrt je schopný plochodrážník, jezevčík se zase nebojí do nory za liškou – a obojí je pes…

Máte-li ať námitku nebo nápad, stavte se s nimi k nám. Výběr příležitostí k návštěvě sice ještě není kompletní, ale určitě pestřejší než býval. Důležité je totiž, že vůbec přijdete; mediální (sebe)prezentace některých z poslední doby často svědčí spíš jen o snaze komentovat cosi, co ve skutečnosti nezažili.

I za kolegy z kulturního střediska zve a, zejména ty kulturnější spoluobčany, zdraví

Vít Šujan

Sdílej: