NOVINKY Z KULTURNÍHO STŘEDISKA

Nechovejme se jako trhovci...

Vydáno: 27. 5. 2022

S mým nástupem na místo ředitele kulturního střediska byl problém farmářských trhů jednou z prvních věcí, na které jsem se zaměřil. U jejich předání Službami Blanska jsem před čtyřmi lety, pochopitelně, nefiguroval, podmínky ani formu jsem nevyjednával. V této věci jsem se angažoval přesto, že v dramaturgii KSMB byla celá řada palčivějších a nepochybně „kulturnějších“ problémů.

Nedá se rozhodně říct, že bychom se v kulturním středisku nesnažili trhy upravit podle připomínek občanů. Opakovaně ale narážíme na problémy, které nejdou jednoduše nebo levně vyřešit (aby se pořádání trhů vyplácelo a nemuselo být významně finančně dotováno).

S prodejci pravidelně komunikujeme. Abychom však měli jednoznačné odpovědi, nechali jsme je opakovaně vyplnit dotazník, v němž se vyjádřili k jednotlivým problémům a změnám.

Snahy o změny termínu, časů, sortimentu či místa se záhy ukázaly za stávajících podmínek jako koordinovaně neupravitelné. Jednotliví prodejci jsou dle jejich vyjádření omezeni např. výrobou (nevyrobí toho tolik, aby se nevyprodalo za dvě hodiny), sortimentem (sezónní zboží) nebo počasím (prodej rychle se kazícího zboží za parného dne).

Ti prodejci, které jsme v minulosti přiměli k setrvání do odpoledních hodin, si stěžovali, že zůstávali zbytečně, protože už chodilo minimum zákazníků a téměř nic oproti ránu neprodali nebo stáli hodiny u pultu s posledním kusem.

Z dotazníku také vyplynulo, že není možná ani změna prodejního dne na sobotu, resp. určitě ne se stávajícími prodejci. Jen tři měli zájem na zkoušku, dva uvedli možná a většina (naposledy při anketě 26.5. – 11 stánkařů) určitě ne. O víkendech jsou většinou na velkých akcích, na jiných trzích, případně odpočívají. V jiné dny jsou v jiných městech apod.

Prodejci napsali, že ani nemají zájem o kulturním střediskem nabízené jednotné stánky. Nejraději by měli svoje vlastní, protože pronájem jim zdražuje vstupy a některým se už nevyplatí zde prodávat.

Farmářské trhy mají nabízet regionální potraviny. Při zahájení trhů, a i několikrát později, jsme oslovili regionální výrobce, farmy a prodejce. Ti, kteří projevili zájem, na trzích dnes jsou. Ostatní buď neměli zájem, nebo pracovníky, nebo by dle jejich slov neprodali tolik, aby někoho zaplatili na půl dne, natož na den celý.

Umístění trhů se aktuálně změnilo. Přesun na parkoviště nad Poduklím si vynutily probíhající práce na úpravě tradičního místa trhů na náměstí Republiky, kam se dle vyjádření města už nevrátí. O záboru prostranství pro farmářské trhy na další rok se přitom jedná od sklonku roku předešlého, potvrzení příslušných odborů jsme obdrželi na celý rok a o přesunu jinam z důvodu rekonstrukce jsme byli informováni teprve v průběhu a současné řešení byla až varianta B.

Ačkoliv si trhovci parkoviště pochvalují, jedná se jen o dočasné řešení a je třeba najít nový dostatečně velký prostor, kde bude kompletní zázemí včetně silného zdroje el. energie, možnosti nájezdu automobilů k zásobování i samotnému prodeji (nejen do 1,5 t), a to vše při zachování maximální možné kapacity parkovacích míst v centru.

A do těchto změn a tohoto jednání o nich vstoupil se svou nabídkou pan Mokrý. Jsou to necelé tři týdny, kdy navštívil probíhající jednání vedení města a kulturního střediska o další podobě farmářských trhů. Tam deklaroval poskytnout nezištně kontakty ze svého seznamu spolupracujících prodejců a zaručoval jejich dostatečný zájem o blanenské sobotní trhy, vč. dodržení prodloužené prodejní doby, bude-li třeba.

V součinnosti s městem se pak řešil problém zřízení dočasného připojení el. energie pro nové místo trhů, KSMB nabídlo k využívání jednotné prodejní stánky a vhodný kulturní program jako doplnění celkové skladby trhů.

Pokud by se měl změnit i den konání např. na sobotu, bude počet stánků a nabízený sortiment záviset téměř výhradně na výše slíbených kontaktech od pana Mokrého a deklarované ochotě prodejců se akce pravidelně zúčastňovat.

Z výše řečeného je zřejmé, že Kulturní středisko města Blanska několikrát iniciovalo změny, oslovovalo prodejce a nebrání se ani spolupráci s jinými subjekty.

Vít Šujan

Sdílej: