NOVINKY Z KULTURNÍHO STŘEDISKA

Blanenské kulturní žně 2022 – výzva

Vydáno: 11. 4. 2022

I v letošním roce připravujeme prázdninový přehled kulturních akcí – Blanenské kulturní žně. V roce 2022 půjde, věříme, už o ucelenější prezentaci akcí na webu a v tištěných materiálech kulturního střediska, jak je popsáno dál. Pokud v období 15. 6. – 11. 9. 2022 organizujete kulturní akci a máte zájem o její prezentaci, vepište akci dle instrukcí níže do kalendáře nejpozději do středy 18. května.

Webový kalendář Blanenských kulturních žní

Do tohoto přehledu můžete zapsat vaše akce dvěma způsoby:

1 / přes kalendář kulturních akcí Kulturay, pokud jste do něj zapojeni; (jde o plánovací kalendář hlavních blanenských organizátorů, kteří akce pořádají několikrát do roka a pravidelně v posledních minimálně 3 letech)

2 / přes kalendář všech akcí na webu města www.blansko.cz
dle instrukcí zveřejněných na webu https://www.blansko.cz/informace/kulturni-akce/nova-akce#obsah 
Akci zasíláte na uvedený email a do kalendáře akcí ji vkládají pracovnice informační kanceláře.

Kompletní seznam všech akcí Blanenských kulturních žní bude zveřejněn na webu
www.kulturablansko.cz/zne

Tištěné plakáty a letáky Blanenských kulturních žní

Akce kulturních žní budou také letos propagovány na plakátech a letácích, jejichž tvorbu, tisk a distribuci zajistí kulturní středisko.

Pokud z kapacitních důvodů nebude možné otisknout kompletní seznam všech akcí, kulturní středisko zveřejní na plakátech část akcí výběrem. Zájemci o kompletní seznam akcí budou na plakátě a letáku odkazováni na web www.kulturablansko.cz/zne

Sdílej: