NOVINKY Z KULTURNÍHO STŘEDISKA

Otevřený dopis ředitele kulturního střediska

Vydáno: 23. 11. 2021 / upraveno: 26. 11. 2021

Vážení kulturní přátelé. Chápeme, že se vám současné znovu zvlněné covidové období neprožívá nijak komfortně; věřte, že ani nám ne. Naplánovaný a místy dávno předem nasmlouvaný adventní program jsme museli několikrát korigovat, svoje sehrály nejen měnící se restrikce, ale i nemoc sama. Jednotlivé pořady tak, jak vám je nabízíme nyní, jsou stále v režimu vis maior. Sledujte web či FB kulturního střediska i covid portál, věnujte pozornost jednotlivým ohlášením a doplněním. (Už teď například víme, že avizované dětské dílničky, z důvodů, které snad nemusíme vysvětlovat podrobněji, letos organizovat nebudeme.)

V duchu řečeného prosíme o co největší možnou ohleduplnost všechny, kteří se jako diváci a posluchači koncertů, představení a workshopů zúčastní, a o pochopení u těch, kteří se z jakéhokoli důvodu mezi námi neobjeví, buď proto, že nechtějí, anebo proto, že nemůžou.

Pokud nevyužijete času dělícího vás od termínu návštěvy některé z akcí k naočkování se (příp. nespadáte do karenční doby 180 dní od prodělání onemocnění) a zároveň už vlastníte vstupenky z předprodeje, věnujte je, prosím, někomu z blízkých nebo prodejte známým; není v našich možnostech rozlišovat způsoby nákupu, ani důvody vašeho event. nevyužití takových vstupenek – v případě konání akce nebude finanční plnění vraceno. Věříme, že i kdyby se v posledku mělo jednat o svého druhu dar na oltář kultury v Blansku, pochopíte komplikovanost situace, omezené možnosti reagovat, stejně jako naši snahu o maximální vstřícnost, a nezanevřete pro to na nás.

Z hlediska epidemiologického jsou organizačně nejnáročnější kdysi tradiční adventní soboty. Protože se chceme vyhnout dalšímu rozdělování už tak dost rozdělené společnosti, vymezíme (ale neohraničíme!) na náměstí Republiky prostor pro diváky a posluchače. (Na toto místo máme jako kulturní středisko u města řádně provedený zábor.)

Apelujeme předem na všechny, kteří nevyhoví v daný den předepsaným proticovidovým opatřením vlády, stejně jako na ty, kteří se nebudou cítit zrovna při plném zdraví: zůstaňte, prosím, doma! Sledujte naše živé přenosy na facebooku kulturního střediska a reportáže Televize Blansko z tepla svých obýváků. Zamezíte tak dalšímu nekontrolovatelnému šíření nákazy a ušetříte sebe i nás zbytečným nedorozuměním, pokud bychom takového návštěvníka museli žádat o opuštění vymezených prostor. Děkujeme všem a věříme, že se nám i přes různá příkoří podaří společně zblízka či z dálky strávit advent svátečně a ve zdraví. Co nejklidnější závěr roku vám přejeme…

Vít Šujan

Sdílej: