NOVINKY Z KULTURNÍHO STŘEDISKA

KultuRay

Vydáno: 8. 10. 2021 / upraveno: 14. 10. 2021

Kdokoliv potřebuje pomoc od kohokoliv.“ – Bertolt Brecht

Na základě intenzivně pociťované potřeby spolupráce také na poli kulturním a v návaznosti na někdejší aktivitu Kulatého stolu, která ale ani po několikaletém těhotenství nevydala potřebné, nabízí Kulturní středisko města Blanska možnost participace na aktuální nabídce koncertů, představení, výstav a dalších kulturně-společenských akcí, ale také na vizi a filosofii budoucího směřování našeho města všem místním organizacím i zapáleným jednotlivcům a neorganizovaným kolektivům prostřednictvím nově vytvořené platformy KultuRay.

Tato otevřená neformální iniciativa vzešla z aktivity vedoucích představitelů několika v místě působících organizací (vedle kulturního střediska také Městské knihovny Blansko, Muzea Blanenska a Katolického domu) a její ideou je především umožnit setkávání a součinnost tam, kde by se toto spontánně rodilo jen obtížně, anebo vůbec ne. Nabízí svoje zkušenosti, možnosti využití zázemí materiálního i myšlenkového, pomoc organizační i realizační – podle dohody a potřeby.

Nejbližším milníkem na cestě se jeví příprava letošního Adventního kalendáře – programu, který na každý ze sedmadvaceti dnů předvánočního období nabízí „aspoň“ jedno „překvapení“ formou nejrůznějších kulturních podniků (koncert, představení, workshop, projekce a mj.) Sdružením informací do jednoho pramene, vzájemnou pomocí při uskutečnění jednotlivých pořadů, a navázáním spolupráce tak dojde k prvnímu kroku, bez kterého se další cesta směrem k poučenější a kulturnější společnosti urazit nedá.

Plánujete-li na dobu letošního adventu nějakou kulturní nebo společenskou akci a chcete dát o ní i o sobě vědět ostatním, pošlete nám základní informace a kontakt (nejlépe na akce@blansko.cz). Pokud to bude jen trochu možné (tematicky, kapacitně), zahrneme vás do kalendáře s překvapením, a další spolupráce pak na sebe nenechá dlouho čekat.

Ty buď tou změnou, kterou si přeješ vidět ve světě.“ – Mahátma Gándhí

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vít Šujan

Sdílej: