NOVINKY Z KULTURNÍHO STŘEDISKA

Jasná zpráva o zřetelném kulturním varu

Vydáno: 14. 6. 2021 / upraveno: 30. 6. 2021

Ve starých pověstech blanenských jsou popisována místa, kde se dobře kouří. Kdysi jim prý vévodila zápraží nejmenovaných kulturních svatostánků. Jestli kdy taková doba opravdu byla, dnes je nenávratně pryč...

Sezóna 20/21 nezačala špatně, Zažít Blansko jinak naplňuje všechna byť jen tušená kritéria, ale s podzimním příchodem nového kluka do třídy, aniž by toto mělo nějakou příčinnou souvislost, se situace zase trochu komplikuje. Listopadová dílna tak vítá aspoň Svatého Martínka, bílý kůň cválá po Poduklí v neustále obměňované, třetí nejskromnější variantě tradiční městské akce, a i my předstupujeme před zlaté tele jménem on-line a stream. Nově spuštěný prodej vstupenek tak nahrazují fotoreporty, flash-art, Moje kino LIVE, vybudování kanálu Kultura Blansko na Youtube jde souběžně s novým FB, připomínáme 17. listopad … kdysi, loni, letos… a několikrát dokola přesouváme, rušíme a dohadujeme nové kulturní podniky v naší Krajině tisíců zpřetrhaných nití.

Přišel advent. A skoro stejně brizantně málem i odešel. Hvězdičky nesvítí jen z nebe, ale na dlažbě náměstí definují nucené rozestupy a po čase nám čím dál rychleji rotují kolem hlavy jako ve špatně kresleném komiksu. Přenášíme poselství pana starosty, laureáta Ceny města Blanska doktora Němce, Otce Jiřího, restrikce se (pochopitelně) nedotknou Sv. Mikuláše, ale tradiční benefice Dobrý kelímek ve prospěch psího útulku už ano. Přivádíme opět k životu myšlenku Kulturního kruhu, ideu spolupráce a celoplošné informovanosti všech na kumštu se jakoukoli měrou podílejících blanenských institucí a osobností. Vysíláme a současně zaznamenáváme tři žánrově různorodé adventní koncerty, jednou z martinského kostela a dvakrát z Dělnického domu a se vzdorem sobě vlastním ještě tvoříme kolektivní rozverně noirové PF: Přejeme si kulturou nabitý rok 2021, ale optimismus trochu mrzne na rtu. Odchod čerstvě přijaté síly z nuceně potemnělého kina za nezbytným výdělkem na složenky, je nahořklým plodem té doby. Solidní dotační náplast, kterou jsme si nakonec vyvzdorovali, věc neléčí; jen přikrývá utrpěné šrámy.

Novoročí začalo už značně posmutnělou Tříkrálovou sbírkou a tak chceme radost bližním způsobit aspoň novou facebookovou rubrikou KultuRANDE. Vedle erudovaných blanenských divadel by se rád etabloval i čerstvě 21letý Divadelní spolek Slawjena, vzpomínkový je i hudebně-dramatický a filmový(!) pořad k nedožitému jubileu Huga Haase. Ten ale, kdo zavčas neshlédl, už si k němu nepomůže; Národní filmový archív byl sice laskav, ovšem jeho vstřícné finanční nároky měly svoji limitaci.

Velikonoční cesta byla pak balancováním mnohých na stezce, po které by se za normálních okolností vydal i dobrodruh nejraději sám. Mělo jít o novodobé připomenutí si oběti? A můžeme se nadít i vlastního vzkříšení (ve všech významech toho slova)? Procházíme archívy, vyhlašujeme poptávku po různorodých historických materiálech vztahujících se k našemu už stoletému a přesto modernizovanému Kinu Blansko a natáčíme o něm a lidech kolem něj nabitý dokument. S aprílem zaznamenáváme hudební písničkářskou vzpomínku za všemi odešedšími a pro tápající vydáváme Návod k upotřebení (jara). Tou dobou si už ale asi připadáme poněkud upotřebení všichni. Sympatie vzbudí i gesto Protestujících písničkářů blanenských, které od blanických kolegů odlišuje snad víc, než jenom záměna tří souhlásek.

Svátek práce a zahálky se odehrával pro letošní půl rok symbolicky skrz výdejní okénko galerie, vernisáž paní Irmy Charvátové (především) už probíhá doopravdy, naživo, i když jde o Čárování. Dětské dny v Blansku se rozprostřely na dvě místa a do dvou odpolední tak, aby na nich nikomu, kdo si uchoval zbytky empatie, nemohlo nic vadit; mnozí se za námi zastavili s pochvalou, někteří dokonce s náměty pro další ročníky. Nebyla by ale farma zvířat kompletní, kdyby se přesto nenašlo pár hrochů. Díky, Orwelle. Třeba až pochopíme, že hudební klub bez hudby je podobná pitomost, jako vepřový řízek s rýží (VŘSR), bude nám dáno usednout v Jazzovém Gauči (Los Quemados) anebo si nechat naordinovat blížící se léto v rámci koncertu Kino Music Open Air (Gustavo Rojo).

*

Je otázka, jestli letošní období prázdnin a letních dovolených bude mít ten správný náboj po sezóně tak těhotné čekáním, ale kojíme se nadějí. V ten čas už bude v provozu nový web Kultura Blansko včetně přehledového (a přehledného) kalendáře, totéž spustíme i pro letošní Zažít. Pokud nám do Blanenských kulturních žní nic dalšího, odborně řečeno, nevleze, těšíme se mimo jiné na tradiční Letní minikino na Poduklí s tím, že dolnolhotští jeden z časnějších termínů mohou přijít shlédnout rovnou v papučích; (promítá se pohostinně přímo u nich!) Ožijí letní zahrádky (Koncerty na Koruně – Záviš, Václav Koubek, Roman Dragoun), připravíme jeden z červencových Koncertů pro Karolínku s Javory triem, přesně v polovině prázdnin netradiční Gulášobraní, a v srpnu se bude křepčit (Tančírna Poduklí), krafat (One man show s Václavem Koptou) a koncem srpna pomalu mávat létu (Kino Open Air – tryo). Snad zbude po Žních trocha času i na dožínky…

Jsem rád, že mám proč poděkovat všem uvnitř i vně Kulturního střediska města Blanska, spolupracovníkům kmenovým, občasným, dobrovolným i detašovaným. Díky i za součinnost a pochopení u vedení města a mnoha místních organizací a jednotlivců. Jmenovat je tady se zdráhám, abych se někoho nedotknul špatně voleným pořadím, nebo na někoho, nedejbože, nezapomněl. Příležitostně si to s nimi vyřídím osobně...

Podle pověsti jsou na světě místa, kde se především, anebo dokonce výhradně a dobře kouří. A existují triviální věty, jejichž obecnou platnost nelze definitivně dokázat ani vyvrátit. Souběžně s tím vždycky bylo, je a bude určité neuspokojitelné množství lidí opozitních, vedle těch dokonale inertních. A nekonečné množství článku nás hned v prvních větách obelže snůškou pleonasmů, demagogie a necitlivě užitých cizích slov… No a co? Přestaneme kvůli tomu číst, poslouchat, dívat se, vnímat? A pak s novým školním rokem sezóna nezačala špatně, a…..tak dále….. ad inf.

Přejeme inspirované kulturní léto všem blanenským a celému Blansku.

Vít Šujan
ředitel Kulturního střediska města Blanska

Sdílej: